Privacybeleid

1. General information
and mandatory information

Privacybeleid

Wij, de Kleinenzhof Harter KG, Kleinenzhof 1, DE-75323 Bad Wildbad, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen u erop dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan veiligheidsinbreuken.

Een volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Bericht betreffende de verantwoordelijke voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Kleinenzhof Harter KG
Directeur: Karl Friedrich Harter
Telefoon: +49 07081 3435
E-Mail: info@kleinenzhof.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechtsgrundlage, auf denen eine Verarbeitung beruht, entnehmen Sie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre betroffenen personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung verwendet (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

In geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende autoriteit voor kwesties die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

SSL of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http://" in "https://" en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser. Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen de grenzen van de wet hebt u het recht om te allen tijde kosteloos te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, alsmede over de herkomst, de ontvanger en het doel van de verwerking van die gegevens. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in onze wettelijke kennisgeving vermelde adres, indien u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Verzet tegen reclame-e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die gepubliceerd zijn in het kader van de wettelijke vereisten van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om gevraagd is. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam.

2. Verzameling van gegevens op onze website

SERVERLOGBESTANDEN

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres


Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

CONTACTFORMULIER / INLICHTINGENFORMULIER

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

3. Analyse Tools und Werbung

Matomo (voorheen PiwiK)

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Onze Matomo integratie maakt geen gebruik van "cookies" maar is gebaseerd op zogenaamde "device fingerprinting", die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maakt zonder persoonsgegevens te verwerken. De gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

De websitebeheerder heeft een legitiem belang op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. De informatie over het gebruik van deze website zal niet aan derden worden doorgegeven. 

4. Plugins en Gereedschap

GOOGLE WEB FONTS

Deze site maakt gebruik van Google Web Fonts. Deze worden echter opgehaald van een proxyserver, waardoor de browser geen verbinding hoeft te maken met de servers van Google en Google dus niet weet dat onze website via uw IP-adres is bezocht.

Openstreetmap

Wir verwenden für unseren Ortsplan den Kartendienst OpenStreetMap, welcher auf Grundlage der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) durch die OpenStreetMap Foundation (OSMF) angeboten wird. Die Daten der Nutzer, werden nach unserer Kenntnis, durch OpenStreetMap ausschließlich zu Zwecken der Darstellung der Kartenfunktionen und Zwischenspeicherung der gewählten Einstellungen verwendet. Zu diesen Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören. Weitere Informationen zur Datenspeicherung und Datenschutzhinweisen entnehmen Sie bitten dem folgenden Link https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

5. DERDE PARTIJEN DIE HUN IP-ADRES VAN ONS ONTVANGEN

Wij maken gebruik van verschillende diensten om de gebruikerservaring op de site te verbeteren. Hierbij wordt uw IP-adres doorgegeven aan de dienstverlener, zodat deze de inhoud aan uw browser kan leveren.

We gebruiken een plugin van HolidayCheck om onze beoordelingen op onze website op te nemen. Uw IP-adres wordt doorgegeven aan HolidayCheck AG (Bahnweg 8, CH-8598 Bottighofen). Verdere informatie is beschikbaar op https://www.holidaycheck.de/datenschutz.

Zum Darstellen der Veranstaltungstipps verwenden wir den Dienst Toubiz. Dazu wird Ihre IP Adresse an den Anbieter land in sicht ag (Wiesentalstr. 5, 79115 Freiburg) übermittelt.

Zur Darstellung der Webcam auf unserer Website verwenden wir den den Livestream-Dienst „livespotting“ des Anbieters FOSS GmbH (Ruggernstrasse 8, CH-8113 Boppelsen, Schweiz). Hierzu wird beim Aufruf der Webcam eine Verbindung zu den Servern von livespotting.com hergestellt und Ihre IP Adresse an die Foss GmbH übermittelt. Die Aufzeichnungen werden nicht gespeichert. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://livespotting.com/de/datenschutzerklaerung.